تکاپوی فعالان پتروشیمی برای ندادن مالیات صادرات مواد خام

تکاپوی فعالان پتروشیمی برای ندادن مالیات صادرات مواد خام

در حالی که قرار است تا یکی دوماه آینده، تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام برای اخذ مالیات از صادرات آنها نهایی شود، فعالان صنعت پتروشیمی در تلاشند تا محصولات بالادستی پتروشیمی در این فهرست قرار نگیرد.

در تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است : "درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تهیه می‌شود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد."

حال که طبق تأکید قانون بودجه امسال، تعریف مواد خام و نیمه خام برای درج در فهرست جدید مالیاتی قرار است تا یکی دوماه آینده نهایی و تصویب شود، واحدهای پتروشیمی و فعالان این صنعت به تکاپو افتاده اند که ثابت کنند محصولات بالادستی پتروشیمی به علت یک مرحله تبدیل از مواد اولیه به محصول، خام محسوب نمی شود. در واقع فعالان پتروشیمی در تلاشند تا از زیر بار میلیاردها تومان مالیاتی که طبق این بند از قانون بودجه باید بپردازند، شانه خالی کنند.

در این خصوص، رئیس پشتیبانی طرح های دفتر توسعه صنایع تکمیلی گفت: نمی توانیم بگوییم فقط محصولی که از پالایشگاه خارج می شود خام است و محصولی که از پتروشیمی خارج می شود خام نیست، بلکه از نظر من محصولات پتروشیمی هم مواد خام محسوب می شود.

معصومه محمودی، رئیس پشتیبانی طرح های دفتر توسعه صنایع تکمیلی در جلسه مشترک کمیسیون فنی و کمیسیون صادرات انجمن ملی صنایع پلیمر ایران که برای تعیین مصادیق مواد خام و نیمه خام تشکیل شده بود، درباره خام بودن یا خام نبودن محصولات پتروشیمی اظهار داشت: اینکه بخواهیم فقط نفت را جزو مواد خام محسوب کنیم و فرآورده های آن را چون فقط یک پالایشی روی آن صورت گرفته، مواد خام به حساب نیاوریم منطقی نیست.

محمودی با بیان اینکه "فکر نمی کنم به راحتی بتوان محصولات پتروشیمی را مواد نیمه خام تعریف کرد و بنظر من این محصولات نیز مواد خام محسوب می شوند"، گفت: از آنجایی که صادرات محصولات پتروشیمی برای کشور ارزآوری دارد، پتروشیمی ها به صادرات تشویق هم می شوند، ضمن اینکه خیلی از این پتروشیمی ها مجبور به تامین مبالغ خاص ارزی برای بودجه کشور و در نتیجه ناچار به صادرات هستند، بنابراین اگر این ها را مجبور به پرداخت مالیات هم کنیم شرایط خیلی وخیم می شود.

اگرچه رئیس پشتیبانی طرح های دفتر توسعه صنایع تکمیلی در سخنان خود نسبت به تعیین مالیات بر صادرات محصولات بالادستی پتروشیمی، اعلام مخالفت کرده اما در تعیین ملاک خام بودن یا نبودن این محصولات، محصولات پتروشیمی را که بدون وارد شدن به زنجیره ارزش، صادر می شوند، در زمره محصولات خام دانسته است.

از اینرو، اخذ مالیات از صادرات محصولات بالادستی صنعت پتروشیمی، می تواند ابزاری برای سرمایه گذاری در تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصولات تکمیلی صنعت پتروشیمی در داخل کشور شود و هزاران ایجاد شغل و درآمدزایی سرشار ملی نتیجه این پروسه خواهد بود.