دولت تدبیر و امید چقدر درآمد نفتی داشت؟ + جدول

دولت تدبیر و امید چقدر درآمد نفتی داشت؟ + جدول

از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۸ دولت تدبیر و امید ۲۴۰ میلیارد و ۱۸۹ میلیون دلار درآمد نفتی داشته است.

از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۸ دولت تدبیر و امید ۲۴۰ میلیارد و ۱۸۹ میلیون دلار درآمد نفتی داشته است.

در سال ۱۳۸۹، درآمدهای نفتی ۹۰،۱۹۱ میلیون دلار بوده که در سال ۱۳۹۰ به ۱۱۸۱۸۶۱ میلیون دلار افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۱ به علت تحریم ها، درآمدهای نفتی به ۶۸،۰۵۸ میلیون دلار کاهش یافت که این روند کاهشی ادامه یافت و به ۳۱۰۸۴۸ میلیون دلار در سال ۱۳۹۴ رسید.

سپس از سال ۹۵ روند افزایشی پیدا کرده و به ۶۵۰۸۱۸ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ رسید. اما به علت تشدید تحریم ها دوباره از سال ۱۳۹۷ روند کاهشی داشته و به ۲۹،۰۱۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ و در ۴ ماه ابتدایی سال ۹۹ به  ۱۳۸۳.۳ میلیون دلار کاهش یافت.

 کل درآمدهای نفتی کشور شامل نفت و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی در بازه زمانی ۹۲ تا رقم محاسبه شده برای ۴ ماهه اول سال ۹۹ بالغ بر ۳۶۴ میلیارد و ۴۹۸ میلیون دلار بود که از این میزان سهم دولت (۶۵.۵ درصد) ۲۴۰ میلیارد و ۱۸۹ میلیون دلار و همچنین سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ۵۲ میلیارد ۶۵۲ میلیون دلار تا پایان سال ۹۸ گزارش شد.

طی سال های مورد بررسی، بالاترین درآمدهای نفتی از محل صادرات نفت مربوط به سال ۱۳۹۰ و پایین ترین مربوط به سال ۱۳۹۸ است.

با کاهش درآمدهای نفتی حاصل از صادرات نفت، سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت نفت از محل درآمدهای نفتی و نیز سهم صندوق از صادرات نفت به طور نسبی طی سال های مورد بررسی، روند کاهشی داشته است. در مورد منابع حاصل از صادرات نفت و گاز در بودجه سال ۱۳۹۹، می توان بیان کرد، کل درآمد ارزی کشور حاصل از صادرات نفت برابر ۱۸.۲۵ میلیارد دلار و درآمدهای ارزی صادرات نفت و گاز برابر با ۲۲.۲۵ میلیارد دلار پیش بینی شده است.

درآمد نفتی دولت از کل درآمدهای ارزی نفت برابر ۱۱ میلیارد دلار می شود. درآمد صندوق توسعه ملی از کل درآمدهای نفتی، معادل ۸ میلیارد دلار و شرکت نفت با سهم ۱۴.۵ درصد برابر ۳.۲ میلیارد دلار است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، منابع دولت حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی برابر با ۱،۹۹۲،۷۲۰ میلیارد ریال است.

رقم فوق که سهم دولت بوده معادل ۶۵٫۵ درصد کل درآمد کشور حاصل از صادرات نفت است. مابقی سهم وزارت نفت به میزان ۱۴٫۵ درصد و سهم صندوق توسعه ملی به میزان ۲۰ درصد است. بنابراین کل درآمد نفتی برابر ۳،۰۴۲،۳۲۵ میلیارد ریال خواهد بود.

با توجه به نرخ ارز اعلام شده از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه برابر با ۱۱۵٫۰۰۰ ریال برای هر دلار، با تقسیم در آمد ریالی به نرخ دلار اعلام شده، درآمد ارزی سال کشور حاصل از صادرات نفت برابر با ۲۶ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار خواهد بود.

اگر درآمد ارزی سال کل کشور در ۶۵٫۵ درصد ضرب شود، ۱۷ میلیارد و ۳۲۸ میلیون دلار سهم دولت خواهد بود. به این ترتیب، سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی، برابر با ۵ میلیارد و ۲۹۱ میلیون دلار و سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت نفت برابر با ۳ میلیارد و ۸۳۵ میلیون و ۷۹۷ هزار دلار خواهد بود.

مبنای درآمدهای نفتی بودجه ایران در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با نفت ۴۰ دلاری و فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه شامل صادرات و پیش فروش داخلی آن در نظر گرفته شده است.