پیشنهاد فروش نفت اقلیم کردستان از طریق ایران

پیشنهاد فروش نفت اقلیم کردستان از طریق ایران
پایگاه خبری تحلیلی عصرنفت: سرویس عراق و اقلیم کردستان - عضو شورای رهبری حزب اتحادیه‌ میهنی کردستان (یکیتی) ضمن اشاره‌ به‌ضرورت گسترش روابط اقتصادی میان اقلیم کردستان و ایران، پیشنهاد کرد که‌ نفت اقلیم از طریق خاک ایران به‌ بازارهای جهانی صادر شود.
 ارگان رسانه‌ای یکیتی، تمرکز روابط اقتصادی اقلیم کردستان با ترکیه‌ را اشتباه دانسته‌ و بر ضرورت گسترش و افزایش روابط  اقتصادی اقلیم کردستان با ایران تأکید کرد.وی افزود: حال که‌ تنها برنامه‌ تأمین بودجه‌ موردنیاز اقلیم کردستان فروش نفت می باشد، بهتر است که‌ این نفت از دو مبادی مجزا به‌ بازارهای جهانی صادر شود و برای اقلیم تفاوتی ندارد که‌ این نفت از طریق بندر جیهان ترکیه‌ صادر شود یا بندرعباس ایران.عضو شورای رهبری اتحادیه‌ میهنی با اشاره‌ به‌ روابط تاریخی میان ایران و اقلیم کردستان و کمک‌های ایران به‌ اقلیم در مواقع بحرانی گفت که‌ باید ایران در اولویت فعالیت‌ها و مراودات تجاری اقلیم قرار گیرد و اربیل از تجربیات ایران درزمینهٔ‌ پتروشیمی و ساخت شهرک‌های صنعتی استفاده‌ کند.
منبع: کردپرس