قیمت های بازار جهانی نفت برای ایران مقرون به صرفه نیست

قیمت های بازار جهانی نفت برای ایران مقرون به صرفه نیست
پايگاه خبري تحليلي اخبار نفت: عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: اوپک به خوبی بازار نفت و گاز دنیا را مدیریت نکرده است، نقص در ساختار مدیریت بازار جهانی سوخت نوسان ها و دست انداز هایی را در بازار جهانی ایجاد کرده است .
 حسین امیری کوهینان عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پردیس خبر در مورد جایگاه ایران اسلامی در بازار سوخت، گفت: اهرم تحریم ها در بازار نفت و گاز نوسانات زیادی ایجاد کرده است و ابر قدرت های جهان در این راستا در موضع استکبار جهانی و در نقطه مقابل با ایران اسلامی قرار دارند .وی در ادامه این مطلب تصریح کرد: ایران اسلامی با وجود منابع غنی در بحث انرژی در حصار تحریم های نا جوانمردانه و ظالمانه استکبار جهانی  قرار دارد .امیری کوهینان با تاکید بر اینکه اوپک به خوبی بازار نفت و گاز دنیا را مدیریت نکرده است، اضافه کرد: نقص در ساختار مدیریت بازار جهانی سوخت نوسان ها و دست انداز هایی از جنس کاهش قیمت نفت را زیر سایه تحریم ها علیه ایران اسلامی، گنجینه منابع نفتی و گازی شکل داده است .عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خاتمه اظهار داشت: قیمت هایی که بازار جهانی تعیین می کند برای ایران اسلامی مقرون به صرفه نیست و کاهش صادرات بشکه های نفت ایران را به همراه داشته است .منبع: راه دانا